ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Message us