ประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวจันวีณา สุวรรณ ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน, นางรัชนี อุดทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, นายไกรสร จาวรรณะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไร่ส้ม
ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Message us