ปฐมนิเทศ การเลือกโรงเรียน/การจัดทำสัญญาจ้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมทั้ง ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าปฐมนิเทศ การเลือกโรงเรียน/การจัดทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน และอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ทั้งนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารายงานตัว เพื่อแนะนำแนวทางและเป็นขวัญกำลังใจ ณ ห้องประชุมไร่ส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

[SLGF id=37377]

Message us