กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยงาน พ่อค้าประชาชน พัฒนาสนามกีฬาอำเภอฝาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นำโดย นางรัชนี อุดทา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยงาน พ่อค้าประชาชน พัฒนาสนามกีฬาอำเภอฝาง ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us