กิจกรรมกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นำโดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, นายบุญธรรม อ้วนกันยา, นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และ พิธีมอบเกียรติบัติให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่ม/หน่วย ในการประกวดคำขวัญการต่อต้าน การทุจริต ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [SLGF id=40522]

Message us