การแจ้งจัดสรรค์หนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยจริยวัตร ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรค์หนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยจริยวัตร ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่เคยได้รับงบประมารในโครงการดังกล่าว จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us