การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้ง4

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธาน ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

Message us