การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกับนายสุรินทร์ ศิริวิชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Message us