กล่าวต้อนรับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

กล่าวต้อนรับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกล่าวต้อนรับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็ก เยาวชน นอกระบบการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us