ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ การนิเทศการศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี .ศ.๒๕๖๕

Message us