วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางประทุม ตามไท ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายไกรสร จาวรรณะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us