อบรมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ, นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, ดร.บุญธรรม อ้วนกันยารอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โดยพระมหาปฏิทาน ลักขสุวัณณโสภโณ ท่านได้เมตาเป็นพระวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us