ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ, นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข, ดร.บุญธรรม อ้วนกันยารอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ณ ห้องประชุมเคียงคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us