ประชุมการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us