• slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot dana 2023
 • slot dana gacor
 • slot dana gacor 2023
 • situs slot dana gacor
 • slot dana gacor maxwin
 • situs dana
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor 2023
 • slot online
 • slot online 2023
 • situs slot online
 • slot online maxwin
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ 4 ก.ค. 2565

  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกันยา, นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าหน้าที่สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  Message us