• slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot dana 2023
 • slot dana gacor
 • slot dana gacor 2023
 • situs slot dana gacor
 • slot dana gacor maxwin
 • situs dana
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor 2023
 • slot online
 • slot online 2023
 • situs slot online
 • slot online maxwin
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายบุญธรรม อ้วนกันยา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  Message us