กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 09 พ.ค. 65

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 09 พ.ค. 65

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าหน้าที่สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us