กิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางประทุม ตามไท ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายดวงจันทร์ ทาคำวงค์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่อำนวยการและกฎหมายและคดี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3

Message us