การอบรม “No Gift Policy”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมการอบรมการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส “No Gift Policy” ไม่รับไม่ให้ โดยมี นายดวงจันทร์ ทาคำวงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us