การอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โดยพระมหาปฏิทาน ลักขสุวัณณโสภโณ ท่านได้เมตาเป็นพระวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Message us