“หนี ซ่อน สู้” โครงการเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน สพป.ชม.3

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม “หนี ซ่อน สู้” โดยมีเป้าหมายคือครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอฝาง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘ คน โดยมี นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

Message us