ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชม.3 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนออนไลน์

วันที่ 27 มิ.ย. 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ 3 พร้อมด้วย นายกสมาคมครู
อำเภอแม่อาย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น สพป.เชียงใหม่
เขต 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาและประเทืองวิทย์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาและประเทืองวิทย์
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตารางอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
Message us