การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคู่มือหรือแนวทางปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวละออ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข 3 เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มอำนวยการ, กลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคู่มือหรือแนวทางปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทางผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะระหว่างการประชุม
ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เข 3
Message us