แก้ไขปัญหาในด้านของการรับ ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนดอยสามหมื่น

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์  ผิวละออก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  พร้อมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดำเนินการให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในด้านของการรับ ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่  ทำให้การจัดการระบบ และติดต่อโดยใช้อินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ของโรงเรียนดอยสามหมื่น

Message us