สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ

วันที่ 25 มกราคม 2567 ทีมบริหารและตัวแทนบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 5 อำเภอ ได้แก่ เชียงดาว, เวียงแหง, ไชยปราการ, ฝาง, แม่อาย ณ สนามกีฬาบ่อน้ำมันฝาง
Message us