สพป.ชม.3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาค 2566 นานเรืองยศ ปันศิริ ผอ. สพป.ชม. 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.ชม.3 นำตัวแทนบุคลากรการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Message us