สพป.ชม.3 ตรวจสภาพอาคารเรียนที่ชำรุด เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา ป้องกันอันตรายที่เกิดกับนักเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.ชม.3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.ชม.3 นิเทศติดตาม ให้กำลังใจการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียน ศึกษานารีย์อนุสรณ์ 3 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งตรวจสภาพอาคารเรียนที่ชำรุด เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา ป้องกันอันตรายที่เกิดกับนักเรียนต่อไป
Message us