สพป.ชม. เขต 3 “เพิ่มทักษะชีวิต พิชิตความเสี่ยง “เพิ่มทักษะชีวิต พิชิตความเสี่ยง”

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 “เพิ่มทักษะชีวิต พิชิตความเสี่ยง” “เพิ่มทักษะชีวิต พิชิตความเสี่ยง” ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ฮ่าง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Message us