สพป.ชม เขต 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุมการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.ชม. เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิรมย์ ผิวละออ, ว่าที่ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.ชม. เขต 3 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟังการประชุมการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ชั้น ๒ อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
                                               
+4
Message us