ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่2 / 2567 ผ่านระบบ Zoom Online

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.ฯ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มกฏหมายและคดี, กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่2 / 2567 ผ่านระบบ Zoom Online กับ สพฐ. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอิงดอน ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Message us