ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

สปช.๑๐๕-๒๙ อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Message us