กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แคลริเน็ต และ แซกโซโฟน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แคลริเน็ต, แซกโซโฟน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความพูดว่า "โครงการจิตอ สา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิดอาสา สำนัก นเขพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่"

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

Message us