การประชุมออนไลน์ (OBEC-Asset)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวลออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมออนไลน์ การปฏิบัติงานด้านข้อมูลมีรูปแบบชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการปฏิบัติงาน และมีการบริหารจัดการฐานข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ระบบ OBEC-Asset) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแลระบบ ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้

Message us