การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (สัญจร) ครั้งที่ 7

วัน ที่ 5 มิ.ย. 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.ชม. เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอภิรมย์ ผิวละออ, ว่าที่ ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.ฯ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (สัญจร) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมอบหมายนโยบาย ข้อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านนามน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ตาราง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ตาราง และ ข้อความพูดว่า "ยินตีย่งแล้ว ย็นด่ยังแล้วแยกแก้วมาเยือน ยินตี่ย่ง แขกแก้วมาเย่อน โรงเรียนบ้านนาบน บ้านนามน 1.เชียงใหม่ เขต3"

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, วัด และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ดอกไม้, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ฝูงชน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "ยินดี่ย่างแล EAyy."

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, มีดบารอง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ แท่นบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
Message us