การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 5

วัน ที่ 27 มีนาคม 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.ชม. เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอภิรมย์ ผิวละออ, ว่าที่ ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.ฯ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมอบหมายนโยบาย ข้อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้มอบป้ายสุขาปันสุข ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในการสร้างห้องสุขในโครงการสุขาปันสุข จากกินกรรมเดิน วิ่ง ปันสุข เพื่อน้องบนดอย และมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล รางวัลเสมาพิทักษ์, รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม, สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ชมภาพเพิ่มเติม—- https://drive.google.com/…/1K2uMmJSLEpveExXJFx…
Message us