ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองโรงเรียน

Facebook Profile photoPratoom Tamtai replied 7 ชั่วโมง ago

1.ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งขอหนังสือรับรอง มายัง สพป.ชม.3 พร้อมแนบประวัติของโรเรียน
2.สพป.ชม.3 ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
3.สพป.ชม.แจ้งโรงเรียน มารับหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน

Facebook Profile photoนริสา พงษ์พานิชย์ replied 7 ชั่วโมง ago

ขอบคุณคะ ถาม-ตอบ เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบและดำเนินการคะ

1 Answers
admin01 answered 4 สัปดาห์ ago