“คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 น. ดร.กัลยา  มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต  ณ ห้องประชุมอิงดอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

“คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.