โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลวง) เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลวง)

เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำบึงบประมาณ ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.