โรงเรียนบ้านลานประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านลาน
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านลาน
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.