โรงเรียนบ้านรินหลวงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านริน

ประกาศโรงเรียนบ้านรินหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านริน

หลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.