สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.