สถิตการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านเว็ปไซต์ หน่วยงาน

สถติการเข้าถึงเว็บไซต์

Pageviews 10,208

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 340

From Any SERP 94

Unique IPs 4,229

Last 30 minutes 10

Today 123

Yesterday 57