มาดูข้อมูลว่า ทำไมภาษา Python ที่ได้รับความนิยมสูง


ข้อมูลจาก web จัดอันดับความนิยมของภาษาโปรแกรม
Tiobe Index ขึ้นมาอยู่อันดับสองที่สำคัญความนิดยมพุ่งมาสุด
PyPL อยู่อันดับ 1
Redmonk อยู่ในอันดับที่ 3

โดยที่แต่ละที่เขานำข้อมูลมากจาก
– Tiobe Index นำข้อมูลจากการค้นหา search engine ต่าง ๆ และ Wikipedia
– PyPL นำข้อมูลมาจากการค้นหาใน google
– Redmonk นำข้อมูลมาจาก code ใน GitHub และการพูดคุยใน StackOverflow

เมื่อลองไปดูในรายละเอียดพบว่า

ทาง Tiobe Index อธิบายว่า ภาษา Python นั้นถูกใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทพัฒนา software ต่าง ๆ เนื่องง่ายต่อการเรียนรู้และ deploy รวมไปถึงการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ปล. ในปีหน้า Python จะหยุดพัฒนา version 2.x แล้ว ดังนั้นควรจ้องย้ายมายัง version 3.x ได้แล้ว

แต่สิ่งที่ทำให้ภาษา Python ได้รับความนิยมสูงมาก ๆ คือ

โลกของ Data Science, Machine และ AI นั่นเอง เมื่อลองไปดูข้อมูลของ package ของภาษา Python ก็เป็นจริง

  • Pandas, Numpy และ  Matplotlib สำหรับการจัดการ ประมวลผลและแสดงผลข้อมูล
  • Django และ flask คือ web framework
  • ยังมี TensorFlow, Scikit-Learn, Keras อีกนะ เยอะไปหมด !!

ดังรูป

ที่น่าสนใจคือ สามารถนำภาษา Python ไปสร้างระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติง่าย ๆ อีกด้วย ทั้งในสาวนของ System admin และ DevOps เป็นต้น ยกตัวอย่างการใช้งานตามหนังสือ Automate the boring stuff with Python

ด้วยความหลากหลายในการนำไปใช้งานนี่เอง

ส่งผลให้ภาษา Python ได้รับความนิยมสูงขึ้น รวมทั้งเรื่องของความต้องการจากบริษัทต่าง ๆ ที่สูงมาก อีกทั้ง community ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกัน

… เพิ่มเติมผลการสำรวจในปี 2018 จาก Python Developer survey พบว่า

มีการนำภาษา Python ไปใช้งานที่หลากหลายมาก ๆ แสดงดังรูป

ส่วนการติดตั้งและใช้งาน Python
ก็ใช้ดังนี้

Tag :
ที่มา : somkiat.cc

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.