พิธีเปิดป้ายและส่งมอบอาคาร 62 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบอาคาร 62 เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดป้ายและส่งมอบอาคาร 62 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.