ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ฉบับที่ 2) เรื่อง การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นจุดคัดกรองชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ฉบับที่ 2)
เรื่อง การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นจุดคัดกรองชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ฉบับที่ 2) เรื่อง การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นจุดคัดกรองชั่วคราว

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.