ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.