ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงส์กุล

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.40 น. ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เพื่อให้ขวัญกำลังใจ ในการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงส์กุล อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงส์กุล

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.