ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เพื่อให้ขวัญกำลังใจ ในการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.