การประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ภายใต้เขตสุจริต)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ภายใต้เขตสุจริต) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียง

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ภายใต้เขตสุจริต)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.