การประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.กัลยา มาลัย  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายเจตนิพิฐ รอบคอบ ผอ.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง และนายชัยพิพัฒน์ สัจจะรัตนพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.